Restauratie met kennis van de oude bouwmethodes

Een restauratie in Zedelgem laten uitvoeren door A2Z Renovatie betekent kiezen voor knowhow en een duidelijke filosofie op restaureren.

Restaureren is respect hebben voor het verleden. Het verhaal van het gebouw voor zich laten spreken. A2Z Renovatie heeft zich door de jaren heen in deze sector gespecialiseerd. Momenteel zijn meer dan de helft van onze restauratieprojecten beschermde monumenten. We voeren voornamelijk restauratie- en onderhoudsopdrachten uit voor openbare besturen en private klanten. Hierdoor zijn wij zeer vertrouwd met de specifieke eisen van monumentenzorg.

Onze medewerkers hebben een grondige achtergrondkennis in oude bouwmethodes, vaak aangevuld met moderne restauratietechnieken. Ze worden constant bijgeschoold om hun job met de grootste vakbekwaamheid te kunnen uitvoeren.

Heeft u een project voor ogen? Wenst u meer informatie over restauratie? Neem dan gerust contact op.

Back to Top